Do pobrania

PRZEDSZKOLE


Statut


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci


Upoważnienie do odbioru dziecka jednorazowe


Upoważnienie do odbioru dziecka całoroczne


Wyprawka przedszkolaka


Karta zgłoszenia do przedszkola


ŻŁOBEK


Statut


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci


Upoważnienie do odbioru dziecka jednorazowe


Upoważnienie do odbioru dziecka całoroczne


Wyprawka malucha


Karta zgłoszenia do żłobka


Regulamin żłobka


Formularz dotyczący obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku


Polityka COVID19


Oświadczenie rodziców - COVID19


Regulamin korzystania z żywieniaw Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie