czesne

dla mieszkańców Chorzowa

I-IV/V-XII

350 zł. /400 zł.

dla dzieci spoza Chorzowa

I-IV/V-XII

900 zł. /950 zł.

posiłki

Lokalizacja: Podmiejska / Prusa

180 zł.

lokalizacja: Narutowicza

(do końca sierpnia 2020)

220 zł.

pralnia

wszystkie lokalizacje

20 zł.

arteterapia

wszystkie lokalizacje

40 zł.

j. angielski

wszystkie lokalizacje

40 zł.

rytmika

wszystkie lokalizacje

40 zł.

dogoterapia

wszystkie lokalizacje

10 zł.

nauka czytania

wszystkie lokalizacje

40 zł

heavy

Cennik niepublicznego żłobka “Hajduczek” na rok 2021/22

Czesne

Dla mieszkańców Chorzowa

IX do XII 2022 – 800 zł

miesięcznie, do 10 godzin

od I 2023 – 850 zł.

Dla dzieci spoza Chorzowa

1150 zł

miesięcznie, do 10 godzin

Pakiet adaptacyjny

500 zł

jest to opłata za 60 godzin pobytu dziecka w naszym żłobku w trakcie pierwszego miesiąca.W cenę wliczone jest wyżywienie. Rodzice mogą dowolnie dysponować godzinami pobytu dziecka w żłobku po uzgodnieniu z opiekunkami.

W ramach czesnego oferujemy dodatkowo dla wszystkich konsultacje z psychologiem, logopedą, pedagogiem oraz dogoterapię.

Dla dzieci powyżej 2,5 roku życia: gimnastyka korekcyjna przy muzyce, religia, j. angielski, programowanie/kodowanie, czytanie sylabowe z logorytmiką.

Posiłki – Podmiejska / Prusa

4 posiłki – 14 zł./dzień

3 posiłki – 12 zł./dzień

Pralnia

20 zł

Zajęcia dodatkowe

Edumuzarte

40 zł

Opłata wpisowa – 300zł

Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka. (nie podlega zwrotowi)

Opłata coroczna – 200 zł

Dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku, pobierana po zakończeniu umowy.

Termin płatności

Do 10- go każdego miesiąca, na konto, którego numer podano w umowie i każdorazowo na rachunku.

Możesz zapisać swoje dziecko, wypełniając poniższy formularz.Po naciśnięciu

w poniższy przycisk, zostaniesz przekierowany na formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij go, a my odezwiemy się do Ciebie!