czesne

dla mieszkańców Chorzowa

I-IV/V-XII

350 zł. /400 zł.

dla dzieci spoza Chorzowa

I-IV/V-XII

900 zł. /950 zł.

posiłki

Lokalizacja: Podmiejska / Prusa

180 zł.

lokalizacja: Narutowicza

(do końca sierpnia 2020)

220 zł.

pralnia

wszystkie lokalizacje

20 zł.

arteterapia

wszystkie lokalizacje

40 zł.

j. angielski

wszystkie lokalizacje

40 zł.

rytmika

wszystkie lokalizacje

40 zł.

dogoterapia

wszystkie lokalizacje

10 zł.

nauka czytania

wszystkie lokalizacje

40 zł

Cennik niepublicznego żłobka "Hajduczek" na rok 2023/24

Czesne

Dla mieszkańców Chorzowa

1050 zł

miesięcznie, do 10 godzin

(po uwzględnieniu dotacji z UM w wysokości 300 zł.)

Dla dzieci spoza Chorzowa

1350 zł

miesięcznie, do 10 godzin

Pakiet adaptacyjny

650 zł

est to opłata za 60 godzin pobytu dziecka w naszym żłobku w trakcie pierwszego miesiąca. W cenę wliczone jest wyżywienie. Rodzice mogą dowolnie dysponować godzinami pobytu dziecka w żłobku po uzgodnieniu z opiekunkami.

W ramach czesnego oferujemy dodatkowo dla wszystkich konsultacje z psychologiem, logopedą, pedagogiemoraz zajęcia muzyczne i dogoterapię.

Posiłki

4 posiłki - 16 zł./dzień

3 posiłki - 14 zł./dzień

Pralnia

25 zł

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z koniem

60zł

Opłata wpisowa - 400zł

Traktowana jest jako podpisanie umowy przedwstępnej. Opłata wpisowa pokrywa koszty wyposażenia oraz ubezpieczenia dziecka. (nie podlega zwrotowi)

Opłata coroczna - 300 zł

Dla dzieci kontynuujących pobyt w żłobku, pobierana po zakończeniu umowy.

Termin płatności

Do 10- go każdego miesiąca, na konto, którego numer podano w umowie i każdorazowo na rachunku.

Możesz zapisać swoje dziecko, wypełniając poniższy formularz.Po naciśnięciu

w poniższy przycisk, zostaniesz przekierowany na formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij go, a my odezwiemy się do Ciebie!