Zajęcia dodatkowe

Uczymy od małego

 • Zajęcia dodatkowe 
 •   Gimnastyka buzi i języka    
 •    Dogoterapia   
Zajęcia dodatkowe 

Zajęcia dodatkowe

Practice makes perfect

 • poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich
 • poznanie samych piosenek i rymowanek
 • poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
 • osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka
 • nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej
 • ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy
 • rozwinięcie koordynacji ruchowej
 • nabycie umiejętności słuchania
 • umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi
 • umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu
  Gimnastyka buzi i języka    

Gimnastyka buzi i języka…

indywidualna terapia logopedyczna

Prowadzona w żłobku profilaktyka logopedyczna nie tylko zapobiega powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka.

Obserwuje dzieci zarówno podczas swobodnej zabawy, jak i we śnie

   Dogoterapia   

Dogoterapia

choć pies się dąsa, to nie zawsze kąsa

W naszym żłobku dzieci co miesiąc spotykają się z pieskami, które przyjeżdżają do nas wraz z opiekunkami. Są to najczęściej Ruda i Zara. Dzieci oswajają się ze zwierzakami, poznają ich zwyczaje i bawią się z nimi., ,Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha Cię więcej niż siebie samego ”Prowadzone zajęcia z czworonożnym przyjacielem… są ogromną atrakcją dla maluchów. Radość i uśmiech na ich twarzach są bezcenne. Każde spotkanie to czas zabawy.