Przedszkole

W ramach czesnego oferujemy

 • pobyt w godzinach 6.30 – 17.30


 •  4 posiłki( I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek)


 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy


 • regularną ewaluację postępów w terapii


 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę przygotowaną do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami


 • zajęcia indywidualne i grupowe


 • szkolenia dla rodziców

Zajęcia indywidualne

 • terapia logopedyczno-pedagogiczna


 • terapia pedagogiczno-psychologiczna


 • terapia integracji sensorycznej

Zajęcia Grupowe

 • ćwiczenia korekcyjne


 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe


 • trening umiejętności społecznych

Możesz zapisać swoje dziecko, wypełniając poniższy formularz.

Po naciśnięciu w poniższy przycisk, zostaniesz przekierowany na formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij go, a my odezwiemy się do Ciebie!

CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYNOSI 150zł

Dodatkowo dla dzieci z  niepełnosprawnością w ramach czesnego
 • praca w oparciu o Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowany przez psychologa, logopedę, pedagoga specjalnego, mający na celu całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)
 • praca w oparciu o Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (dla dzieci z opinią o potrzebie WWRD)
 • pomoc oligofrenopedagoga
 • rehabilitant SI
 • zajęcia w grupie kształtujące prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka; kontakty z Dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa odgrywająca niezwykle ważną rolę dla wszystkich Dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia
 • pomoc Rodzinie w zakresie wsparcia i poradnictwa wychowawczego
CZESNE WYNOSI 150zł

W naszej placówce od września 2015 roku oferujemy opiekę nad dziećmi ze spektrum autyzmu. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę specjalizującą się w pracy z dziećmi autystycznymi, która dołoży starań, by efektywnie wykorzystać okres, w którym dziecko jest szczególnie podatne na terapię. Jest to możliwie dzięki małym, maksymalnie czteroosobowym grupom. Nie oznacza to jednak, iż uważamy, że dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować tylko w grupach specjalnych.Dlatego naszym celem jest przygotowanie dziecka do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej bądź ogólnorozwojowej poprzez systematyczne włączanie go do zajęć proponowanych i realizowanych w naszej placówce

Żłobek

Nabór dzieci do Niepublicznego Żłobka “Hajduczek” odbywa się w ciągu całego roku

Zapisy są przyjmowane na podstawie “Karty zgłoszenia”(plik do pobrania) złożonej osobiście w Sekretariacie żłobka, przesłanej pocztą lub mailem

Zapraszamy dzieci od 6 miesiąca życia do 2,5 lat

Możesz zapisać swoje dziecko, wypełniając poniższy formularz.

Po naciśnięciu w poniższy przycisk, zostaniesz przekierowany na formularz zgłoszeniowy.

Wypełnij go, a my odezwiemy się do Ciebie!