Język angielski w wymiarze podstawowym

W Przedszkolu Hajduczek program nauczania języka angielskiego wykorzystuje metody, techniki oraz formy pracy, dzięki którym dzieci w aktywny sposób poznają świat języka angielskiego.

• Zajęcia dla 3-latków prowadzone są przez 30 minut 2 razy w tygodniu

• Zajęcia dla 4-latków i 5-latków prowadzone są przez 30 minut 2 razy w tygodniu

Dodatkowo nasi angliści prowadzą zajęcia z czytania książek, zabaw logicznych oraz matematyki po angielsku

Język angielski metodą immersji

Na zajęciach prowadzonych metodą immersji ograniczamy używanie języka polskiego do niezbędnego minimum. Dzieci poznają język angielski poprzez naukę, zabawę, eksperymenty, obserwacje świata przedszkolnego i zewnętrznego. Dzieci uczą się wierszy, liczenia, stają się postaciami z bajek, wcielają się w role rodziców, dziadków, ale przede wszystkim dobrze się bawią

heavy