ZAJĘCIA DODATKOWE

W naszym żłobku oprócz codziennych zajęć prowadzonych przez panie opiekunki, są też prowadzone dla wszystkich maluszków zajęcia z języka angielskiego.

Zajęcia mają na celu:

 • poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
 • poznanie samych piosenek i rymowanek,
 • poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
 • osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
 • nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
 • ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
 • rozwinięcie koordynacji ruchowej,
 • nabycie umiejętności słuchania,
 • umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi,
 • umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu

Dogoterapia

W naszym żłobku dzieci co miesiąc spotykają się z pieskami, które przyjeżdżają do nas wraz z opiekunkami. Są to najczęściej Ruda i Zara. Dzieci oswajają się ze zwierzakami, poznają ich zwyczaje i bawią się z nimi.

,,Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha Cię więcej niż siebie samego”

Prowadzone zajęcia z czworonożnym przyjacielem… są ogromną atrakcją dla maluchów. Radość i uśmiech na ich twarzach są bezcenne. Każde spotkanie to czas zabawy, której pięknym „skutkiem ubocznym” są:

 • przełamanie lęku u dzieci,
 • łagodzenie stresu,
 • rozwój funkcji poznawczych,
 • stymulacja zmysłów, ćwiczenie koncentracji, koordynacji ruchów, orientacji przestrzennej,
 • budowa poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 • motywacja do działania,
 • nauka właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • motywacja do rozwoju mowy.

Gimnastyka buzi i języka…

Podstawowym celem oddziaływań logopedycznych w żłobku jest profilaktyka zaburzeń mowy, jak również wspomaganie rozwoju komunikacji językowej przez:
•    diagnostykę, czyli rozpoznawanie zakłóceń, nieprawidłowości w rozwoju mowy;
•    prowadzenie przesiewowych, właściwych i kontrolnych badań logopedycznych;
•    zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy;
•    stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy rozwój mowy i przebieg komunikacji językowej;
• zapobieganie dysharmoniom rozwojowym;
•  stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego;
•  prowadzenie zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność językową;
•  prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną poprzez: ćwiczenia oddechowe, ortofoniczne, słuchowe, logorytmiczne, usprawniające narządy mowy i artykulacji.

Prowadzona w żłobku profilaktyka logopedyczna nie tylko zapobiega powstawaniu zaburzeń, ale również umożliwia dziecku optymalny poziom rozwoju mowy dzięki wczesnej stymulacji i diagnostyce. Logopeda w żłobku bada stopień rozwoju mowy, rozwoju ruchowego i poznawczego dziecka.
Obserwuje dzieci zarówno podczas swobodnej zabawy, jak i we śnie.

Umożliwia to między innymi ocenę sposobu oddychania, stopnia rozwoju mowy czynnej i biernej oraz zachowań komunikacyjnych. Specjalista wykorzystuje czas posiłków na obserwację sposobu karmienia dziecka, jego odruchu połykania. Podczas spotkań indywidualnych z dzieckiem ocenia stan uzębienia, zgryzu, budowy oraz sprawności narządów artykulacyjnych czy funkcjonowania narządu słuchu.

Już na tak wczesnym etapie możemy wychwycić pewne problemy laryngologiczne, między innymi zaburzenia słuchu, przerost migdałka podniebiennego (tzw. trzeciego migdałka), skrócenie wędzidełka podjęzykowego czy niewłaściwe ukształtowanie podniebienia, które mogą być przyczyną występowania opóźnień w rozwoju mowy czy problemów
z artykulacją. Wczesne wykrycie nieprawidłowości pozwala na szybką reakcję
i rozpoczęcie procesu terapeutycznego.

Prowadzona, na tak wczesnym etapie, profilaktyka logopedyczna obejmuje wielopłaszczyznowe działania rozwijające wszystkie funkcje poznawcze, gwarantując harmonijny rozwój dziecka. Dzięki zajęciom logopedycznym dziecko rozwija swoje umiejętności językowe, motoryczne, myślowe.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode