PROGRAM NAUCZANIA

Zajęcia przedszkolne:
1. Zajęcia rytmiczne – 2 x w tygodniu
2. Język angielski – 2 x w tygodniu
3. Metoda Dobrego Startu – 1 x w tygodniu
4. Edukacja zdrowotna – 5 x w tygodniu
5. Weronika Sherborne
6. Plastyka
7. Gimnastyka korekcyjna
8. Musical Baybes 2 x w tygodniu (3 latki)
9. Rozwojowe wzgórze – program autorski
10. Akademia ruchu – z elementami teatralnymi, tanecznymi – program autorski
11. Program: „Klasa eksperymentalna z rozszerzonym programem edukacji matematycznej i plastycznej w zakresie wspomagania dzieci w rozwoju uzdolnień matematycznychmatematycznych

KONTAKT:

Centrum Kształcenia i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Kształcenia i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów
tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode