PROGRAM NAUCZANIA

W planie  dnia wykorzystujemy elementy najlepszych metod pedagogicznych:

– zabawa z językiem angielskim „Musical babies”
Cykl zajęć dla najmłodszych. Nauka odbywa się spontanicznie, poprzez zabawy ruchowe, wierszyki, rymowanki, piosenki oraz zabawy naśladowcze.

– zabawy z chustą
czyli gry i zabawy opierające się na współpracy dzieci, integrują grupę, uczą współdziałania. Klanzę wykorzystujemy do zabaw odprężających, tańca, ruchu a także gry w kolory, pory roku…

– zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne
To system ćwiczeń, który ma zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci. Główne założenia MRR, to rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała, usprawnienie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu poprzez dotyk i ruch. Dzieci biorące udział w zajęciach stymulują swój rozwój emocjonalny, społeczny oraz poznawczy. Poznają siebie, swoje ciało oraz własne możliwości. Przeżywają pozytywne emocje, radosną zabawę bez rywalizacji i braku negatywnych ocen.

– zajęcia muzyczno-ruchowe
Zajęcia te wykorzystują naturalną potrzebę ruchu. Dzieci świadomie i aktywnie przeżywają rytm występujący w zabawach muzycznych. Ćwiczenia te stymulują dzieci do wykorzystywania ruchów uporządkowanych. Kształtują i rozwijają słuch muzyczny.

– zajęcia plastyczne
Celem zajęć jest wyrażanie ekspresji twórczej i emocjonalnej. Rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Usprawniają motorykę małą, przygotowując w ten sposób do nauki pisania.

– dni tematyczne
To szczególne dni w życiu żłobka. W tych dniach panuje szczególna atmosfera. Przy okazji wspaniałych atrakcji, dzieci uczą się przystosowania do sytuacji społecznych. Uświadamiają sobie, że każda okazja, uroczystość, wydarzenie warunkuje potrzebę odpowiedniego stroju czy zachowania.

– bajkoterapia
Zajęcia z bajkoterapii, polegają na wykorzystaniu bajek do rozwoju społecznego, emocjonalnego oraz relaksacji dzieci.

– relaksacja przy muzyce
To szczególny czas, w którym dzieci mają możliwość odpoczynku na matach przy muzyce relaksacyjnej

– dogoterapia

Ten typ terapii określa się , jako terapię kontaktową z udziałem psów. Polega ona na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem – psem terapeutą. Cechą charakterystyczną bezpośredniego kontaktu jest wytworzenie specyficznej reakcji między pacjentem a psem terapeutą.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 470 358 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 537 470 358 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode