OPŁATY I REKRUTACJA

Czesne w naszym żłobku dla dzieci mieszkających w Chorzowie od września 2017 roku wynosi 350 złotych, dla dzieci spoza Chorzowa 900 złotych. Dziecko może przebywać w żłobku 10 godzin.

Wszystkie zajęcia edukacyjne w cenie abonamentu:
– zabawy z językiem angielskim matodą Musical Babies
– zajęcia Weroniki Sherborne
– zajęcia  plastyczne
– rytmika
– dni tematyczne 

Jeśli rodzice nie odbiorą dziecka przed godziną 17.30, będzie ono miało zapewnioną opiekę za dodatkową opłatą – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Należy jednak wcześniej powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownictwo żłobka i panie opiekunki.

Wpisowe na rok w pierwszym roku uczęszczania dziecka do żłobka to kwota 300 zł (w tym ubezpieczenie PZU, środki dydaktyczne oraz rezerwacja miejsca); w następnych latach – 200 zł.

Opłata miesięczna za wyżywienie wynosi:

  • w żłobkach przy ul. Prusa 7 i Podmiejskiej 62 – 180 zł
  • w żłobku przy ul. Narutowicza 5 – 220 zł.

Dzieciom do pierwszego roku życia rodzice mogą przynosić własne posiłki.

REKRUTACJA

Nabór dzieci do Niepublicznego Żłobka „Hajduczek” odbywa się w ciągu całego roku.

Zapisy są przyjmowane na podstawie „Karty zgłoszenia”(plik do pobrania) złożonej osobiście w Sekretariacie żłobka, przesłanej pocztą lub mailem.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt z Kierownikiem Żłobka, tel. 537 470 358 .

Zapraszamy dzieci od 6 miesiąca życia do 2,5 lat.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 534 809 835 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode