NASZE CELE

Drodzy Rodzice

Stworzyłyśmy miejsce bezpieczne i przyjazne dzieciom: kolorowe wnętrza, atmosfera zbliżona do domowej, a wychowawcy profesjonalni i otwarci na potrzeby dzieci. Dla harmonijnego ich rozwoju przygotowaliśmy ofertę, która jest odzwierciedleniem naszych umiejętności, wiedzy, talentów i pasji. Z każdym małym człowiekiem, którego spotkamy, chcemy się dzielić światem, który jest w nas i pomagać mu odkrywać jego własny.

Żłobek „HAJDUCZEK” to przestrzeń wypełniona muzyką: najczęściej jest tłem, innym razem inspiracją do zabawy, aż po próby jej oswajania przez śpiew i zabawy rytmiczne. Ruch to rozwój, dlatego zabawy i zajęcia ruchowe są ważnym punktem w planie dnia „Hajduczka”. Książki są źródłem wiedzy o świecie, o wartościach, w nich zawarte jest bogactwo przeżyć, ponadto głośne czytanie wspiera rozwój intelektualny, psychiczny i społeczny dziecka. Jak same nie wyobrażamy sobie życia bez książek, tak nie wyobrażamy sobie, jak mogłoby zabraknąć codziennego kontaktu z książeczką. Poprzez zabawy z lektorem języka angielskiego w ramach projektu „Musical Babies” dajemy maluchom możliwość poznawania tego języka w podobny sposób, jak języka ojczystego, aby dalsza nauka tego, ale także innych języków, przynosiła lepsze efekty. Tworząc żłobek „Hajduczek”, wyobrażałyśmy go sobie jako miejsce bezpieczne, przyjazne i ciekawe dla dzieci, ale także otwarte dla rodziców.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 065 684 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel.661 919 440 (żłobek), 537 470 358 (przedszkole) do godz. 17.30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel  537 431 053 do godz. 17.30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów, tel. 537 470 358 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode