CENNIK

Czesne (po odliczeniu dotacji z programu Maluch 2019) w naszym żłobku dla dzieci mieszkających w Chorzowie od 1 kwietnia 2018 roku wynosi 350 złotych, dla dzieci spoza Chorzowa 900 złotych. Dziecko może przebywać w żłobku do 10 godzin.

Wszystkie zajęcia edukacyjne w cenie abonamentu:
– zabawy z językiem angielskim
– zajęcia Weroniki Sherborne
– zajęcia  plastyczne – sensoplastyka
– rytmika
– dni tematyczne

– dogoterapia

Jeśli rodzice nie odbiorą dziecka przed godziną 17.30, będzie ono miało zapewnioną opiekę za dodatkową opłatą – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Należy jednak wcześniej powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownictwo żłobka i panie opiekunki.

Wpisowe na rok w pierwszym roku uczęszczania dziecka do żłobka to kwota 300 zł (w tym ubezpieczenie PZU, środki dydaktyczne oraz rezerwacja miejsca); w następnych latach – 200 zł.

Miesięczna opłata żywieniowa

  • w żłobku przy ul. Prusa 7 oraz Podmiejskiej 62 wynosi 160 zł. za 4 posiłki, oraz 150 zł za 3 posiłki.
  • w żłobku przy ul. Narutowicza 5 wynosi 220 zł. za 4 posiłki, oraz 184 zł. za 3 posiłki.

Dzieciom do pierwszego roku życia rodzice mogą przynosić własne posiłki.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 065 684 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel.661 919 440 (żłobek), 537 470 358 (przedszkole) do godz. 17.30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel  537 431 053 do godz. 17.30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

C

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 065 684 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel.661 919 440 (żłobek), 537 470 358 (przedszkole) do godz. 17.30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel  537 431 053 do godz. 17.30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode