CENNIK

Czesne (po odliczeniu dotacji z programu Maluch 2018) w naszym żłobku dla dzieci mieszkających w Chorzowie od 1 kwietnia 2018 roku wynosi 350 złotych, dla dzieci spoza Chorzowa 900 złotych. Dziecko może przebywać w żłobku 10 godzin.

Wszystkie zajęcia edukacyjne w cenie abonamentu:
– zabawy z językiem angielskim
– zajęcia Weroniki Sherborne
– zajęcia  plastyczne
– rytmika
– dni tematyczne

– dogoterapia

Jeśli rodzice nie odbiorą dziecka przed godziną 17.30, będzie ono miało zapewnioną opiekę za dodatkową opłatą – 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Należy jednak wcześniej powiadomić o zaistniałej sytuacji kierownictwo żłobka i panie opiekunki.

Wpisowe na rok w pierwszym roku uczęszczania dziecka do żłobka to kwota 300 zł (w tym ubezpieczenie PZU, środki dydaktyczne oraz rezerwacja miejsca); w następnych latach – 200 zł.

Miesięczna opłata żywieniowa

  • w żłobku przy ul. Prusa 7 oraz Podmiejskiej 62 wynosi 160 zł. za 4 posiłki, oraz 150 zł za 3 posiłki.
  • w żłobku przy ul. Narutowicza 5 wynosi 220 zł. za 4 posiłki, oraz 184 zł. za 3 posiłki.

 

Dzieciom do pierwszego roku życia rodzice mogą przynosić własne posiłki.

 

 

 

 

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 470 358 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek „Hajduczek 2”

ul.Prusa 7

tel.661 919 440 do godz. 17.30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel 537 431 053

OTWARCIE 1 WRZESIEŃ 2018

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

 

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 537 470 358 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode