AKTUALNOŚCI

Kalendarz wydarzeń przedszkolnych na rok 2019/20 znajduje się na stronie przedszkola w sprawach bieżących w zakładce kalendarz wydarzeń.

Kalendarz wydarzeń żłobkowych na rok 2019/20 znajduje się na stronie żłobka w sprawach bieżących w zakładce kalendarz wydarzeń.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów
tel. 534 809 835 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode