Nowy cykl zajęć dla sześciolatków

Od miesiąca lutego nasza najstarsza grupa dodatkowo będzie uczestniczyć w zajęciach muzycznych organizowanych przez CHCK we współpracy z Filharmonią Śląską. Cykl nosi nazwę „MUZYCZNE OPOWIEŚCI DLA DZIECI W WIEKU 6+”

Pierwsze zajęcia odbędą się 16 lutego 2018 o godzinie 12.30 tytuł – „POEZJA I MUZYKA
Wiersze Mickiewicza, Tuwima czy Brzechwy pomysłem na świetne piosenki.”

Wyjazdy na koncerty do Filharmonii Śląskiej będą kontynuowane.