TERMINY PŁATNOŚCI

Do 10- go każdego miesiąca, na konto, którego numer podano w umowie i każdorazowo na rachunku.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów

tel. 534 809 835 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.comom

design by tefode