PLAN DNIA

RAMOWY PLAN DNIA

ŚREDNIAKI

 

6:30 – 8:30 NA DOBRY DZIEŃ…

 • schodzenie się dzieci

 • zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne, działalność plastyczno – manipulacyjna

 • zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (m.in. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, orientację w schemacie ciała oraz orientację przestrzenną)

 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

 • zestaw ćwiczeń porannych oraz wzmacniających  narządy mowy

8:30 – 9:00 I ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

9:00 – 9:45 MALI ODKRYWCY…

 • zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela obejmujące różne obszary aktywności, podczas których dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują w twórczy sposób różnorodne problemy edukacyjno-dydaktyczne:

 • zabawy ruchowe integrujące grupę

 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej
  i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej;

 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze
  w naturalnym środowisku,

 • zabawy dydaktyczne,

 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
  i zainteresowania dzieci;

9:45 – 10:30 CZAS NA ZABAWĘ…

 • zabawy twórcze, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka, indywidualne i grupowe (obserwacja zachowań i działań dzieci)

10:30 – 11:00 II ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

11:00 – 12:30 CZY SŁOŃCE… CZY DESZCZ… pobyt dzieci na świeżym powietrzu

 • nabywanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie)

 • zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki,

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne,

 • prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,

 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej,

 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

12:30 – 13:00 OBIAD

 • czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami

 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

13:00 – 13:30 CHWILA RELAKSU…

 • słuchanie bajek, opowiadań

 • słuchane muzyki relaksacyjnej

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

13:30-17:30 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE… dzieci podczas zabaw dowolnych kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi
i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • aktywność własna
 • zabawy badawcze i tematyczne
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne
 • zabawy plastyczno-techniczne
 • słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk
 • utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci
 • czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań
  i edukacyjnych
 • rozchodzenie się dzieci

15:00 – 15:30 PODWIECZOREK

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

 

DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU „HAJDUCZEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJI
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.

 

RAMOWY PLAN DNIA

MALUCHY

8:30 – 9:00 I ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

9:00 – 9:45 MALI ODKRYWCY…

 • zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela obejmujące różne obszary aktywności, podczas których dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują w twórczy sposób różnorodne problemy edukacyjno-dydaktyczne:

 • zabawy ruchowe integrujące grupę

 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej
  i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej;

 • zabawy dydaktyczne,

 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
  i zainteresowania dzieci;

9:45 – 10:30 CZAS NA ZABAWĘ…

 • zabawy twórcze, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka, indywidualne i grupowe (obserwacja zachowań i działań dzieci)

10:30 – 10:45 II ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

11:00 – 12:30 CZY SŁOŃCE… CZY DESZCZ… pobyt dzieci na świeżym powietrzu

 • nabywanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie)

 • zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki,

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne,

 • prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,

 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej,

 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

12:30 – 13:00 OBIAD

 • czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami

 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

13:00 – 13:30 CHWILA RELAKSU…

 • leżakowanie

 • słuchanie bajek, opowiadań

 • słuchane muzyki relaksacyjnej

DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU „HAJDUCZEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJI
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.

RAMOWY PLAN DNIA

STARSZAKI

 

8:00 – 8:30 NA DOBRY DZIEŃ…

 • zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, integracyjne, zabawy przy muzyce

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe (m.in. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, orientację w schemacie ciała oraz orientację przestrzenną)

 • rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

 • zestaw ćwiczeń porannych oraz wzmacniających  narządy mowy

8:30 – 9:00 I ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

9:00 – 10:00 MALI ODKRYWCY…

 • zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela obejmujące różne obszary aktywności, podczas których dzieci odkrywają, poznają, przeżywają, działają oraz doświadczają otaczającą je rzeczywistość, a także rozwiązują w twórczy sposób różnorodne problemy edukacyjno-dydaktyczne:

 • zabawy ruchowe integrujące grupę

 • realizacja różnorodnych form i metod pracy indywidualnej
  i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej;

 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych i zabawy badawcze
  w naturalnym środowisku,

 • zabawy dydaktyczne,

 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności
  i zainteresowania dzieci;

10:00 – 11:00 CZAS NA ZABAWĘ…

 • zabawy twórcze, zabawy w kącikach zainteresowań wynikające z własnej aktywności dziecka, indywidualne i grupowe (obserwacja zachowań i działań dzieci)

10:30 – 10:45 II ŚNIADANIE

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

11:00 – 12:30 CZY SŁOŃCE… CZY DESZCZ… pobyt dzieci na świeżym powietrzu

 • nabywanie, doskonalenie umiejętności samoobsługowych (ubieranie)

 • zajęcia  sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki,

 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, rozmowy indywidualne,

 • prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola,

 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej,

 • tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,

12:30 – 13:00 OBIAD

 • czynności samoobsługowe, ćwiczenia prawidłowego posługiwania się sztućcami

 • wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się

 • dyżury dzieci

13:00 – 13:30 CHWILA RELAKSU…

 • słuchanie bajek, opowiadań

 • słuchane muzyki relaksacyjnej

 • zabawy dowolne według zainteresowań dzieci

13:30-15:00 INSPIRUJĄCE POPOŁUDNIE… dzieci podczas zabaw dowolnych kształcą umiejętności społeczne, zgodnie porozumiewają się z dorosłymi
i rówieśnikami, przestrzegają reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej

 • aktywność własna
 • zabawy badawcze i tematyczne
 • zabawy konstrukcyjne i gry dydaktyczne
 • zabawy plastyczno-techniczne
 • słuchanie nagrań płytowych i słuchowisk
 • utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zajęcia o charakterze wychowawczym
 • indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci
 • czynności porządkowe w sali oraz w kącikach zainteresowań
  i edukacyjnych

15:00 – 15:30 PODWIECZOREK

 • czynności samoobsługowe, doskonalenie nawyku estetycznego, kulturalnego
  i samodzielnego spożywania posiłku

 

DZIECKO W TRAKCIE CAŁEGO POBYTU W CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU „HAJDUCZEK” POZNAJE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RÓWIEŚNIKAMI, UCZY SIĘ AKTYWNYMI METODAMI ZDOBYWANIA WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCYCH NA POKONYWANIE TRUDNOŚCI, ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, PODEJMOWANIE GRUPOWYCH DECYZJI
Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH NORM.


Plan zajęć dodatkowych w roku 2016/2017

PONIEDZIAŁEK

MALUCHY ŚREDNIAKI STARSZAKI
9:30-10:00
język angielski 

 

     
     
     
     
     

WTOREK

MALUCHY ŚREDNIAKI STARSZAKI

 

   
10:40-11:00
gimnastyka korekcyjna
10:20-10:40
gimnastyka korekcyjna
10:00-10:20
gimnastyka korekcyjna 

ŚRODA

MALUCHY ŚREDNIAKI STARSZAKI
8:05 – 9:25 logopeda
 9:00-9:30
zajęcia teatralne
  9:45-10:15
język angielski 
  9:30-10:00
zajęcia teatralne
 
  10.15:00-10:45
język angielski
10:00-10:30
zajęcia teatralne
  13:30 –
zajęcia
– 16.30
SI 
     

CZWARTEK

MALUCHY ŚREDNIAKI STARSZAKI
9:30-10:00
język angielski 
10:15-10:45
język angielski
9:45-10:15
język angielski
                               13:30-
zajęcia
16:30-
SI
     
     
     
     

PIĄTEK

MALUCHY ŚREDNIAKI STARSZAKI
11:15-11:30
rytmika 
   
     11:30-12:00
rytmika

  12:00-12:30
rytmika 
                              

 

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode