PROGRAM NAUCZANIA

W Przedszkolu „Hajduczek zapewniamy wszechstronny i zrównoważony rozwój każdego dziecka. Stosowane metody wychowawcze i dydaktyczne kładą nacisk na rozwój dzieci w harmonii z otaczającym światem, w indywidualnym tempie i zgodnie z własnym potencjałem.

Lata przedszkolne to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka, w którym powinno się wzbudzić w dziecku chęć ciągłego uczenia się i poznawania świata. Dlatego przyjęliśmy zasadę, że nauka powinna przynosić dzieciom przede wszystkim radość.

W naszym Przedszkolu nie ma współzawodnictwa, stratyfikacji i etykietowania, nie ma podziału na dzieci lepsze i gorsze. Podstawowymi wartościami, którymi kierujemy się w pracy dydaktyczno-wychowawczej są: tolerancja, szacunek, odpowiedzialność za innych, zaufanie. Przedszkolaki oceniane są  na podstawie indywidualnych postępów, które osiągają, a nie na zasadzie porównywania z innymi dziećmi. Każde dziecko staramy się zachęcać, aby stawało się coraz lepsze. Lepsze nie od innych dzieci, ale od tego, jakim było wczoraj.

W sposób szczególny staramy się rozwijać u dzieci umiejętność współpracy podczas nauki, zajęć sportowych i zabawy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że podstawą sukcesu każdego zespołu, a w tym i każdej jednostki w tym zespole, jest współpraca.

Przedszkole „Hajduczek”  realizuje  podstawę programową wychowania przedszkolnego. W edukacji naszych dzieci szczególny nacisk kładziemy na opanowanie umiejętności umożliwiających udany start szkolny.

W roku szkolnym 2016/2017 wszystkie grupy przedszkolne pracują w oparciu o program przygotowany przez MAC EDUKACJA „Nasze przedszkole”.

Języka angielskiego dzieci się uczą według programu MACMILLAN 2016.

Dzieci we wszystkich grupach realizują podobny materiał z różną częstotliwością. Program ten bazuje na bodźcach wzrokowych ( poprzez wykorzystanie tzw. flashcards, rysowanie i kolorowanie ), muzyce ( nauka słów poprzez śpiew i taniec ) oraz na koncepcji TPR ( Total Physical Response, czyli kojarzenie słownictwa z pewnymi ruchami i różnorodne reagowanie całym ciałem na  nowe słownictwo ).

Każde nowe słowo zaprezentowane jest na szereg sposobów.

Nauczyciel stara się ,by dzieci uczyły się różnorodnie, żeby lekcje nie były przewidywalne i żeby dzieci mogły wykorzystać na zajęciach wiedzę także z innych dziedzin.

Stosuje także system nagradzania oparty na rozdawaniu kolejnych naklejek.

Czy to działa? Proszę zapytać swoje pociechy.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 470 358 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Zajęcia przedszkolne:

1. Zajęcia rytmiczne – 1 x w tygodniu
2. Język angielski – 2 x w tygodniu
3. Edukacja zdrowotna
4. Plastyka
5. Gimnastyka korekcyjna
6. Zajęcia z psychologiem
7. Akademia ruchu – z elementami teatralnymi, tanecznymi – program autorski

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 537 470 358 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode