OFERTA

  • godziny otwarcia od 6.30 – 17.30
  • 20 osobowe grupy integracyjne
  • 2 – 5 osobowe grupy specjalne
  • 4 posiłki dziennie: I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
  • bezpieczne przedszkole

Pozostałe informacje:
1. opisowa informacja o dziecku
2. stałe kontrole medyczne (stomatologia, logopedia, wady postawy, okulistyka)
3. spotkania z ciekawymi ludźmi
4. spotkania z rodzicami

Zajęcia przedszkolne:

1. Religia
2. Zajęcia rytmiczne
3. Język angielski
4. Edukacja zdrowotna: Dzieciaki mleczaki, Zdrowo i sportowo
5. Edukacja czytelnicza: Mały Miś w świecie wielkiego czytelnictwa
6. Weronika Sherborne
7. Zajęcia sensoplastyczne
8. Gimnastyka korekcyjna
9. Zajęcia z psychologiem
10. Zajęcia logopedyczne
11. EduMuzArte – arteterapia
12. Hipoterapia


KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 537 065 684 do godz. 17:30

Niepubliczny Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul.Prusa 7

tel.661 919 440 (żłobek), 537 470 358 (przedszkole) do godz. 17.30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel  537 431 053 do godz. 17.30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Logopedia


Prowadzenie: mgr Alina Górecka
Na początku roku przedszkolnego u dzieci 4, 5-letnich przeprowadzamy wstępną diagnozę logopedyczną. Dzieci, które wymagają terapii logopedycznej uczęszczają na zajęcia dwa razy w tygodniu. Zajęcia mają charakter terapii ukierunkowanej na określone wady wymowy oraz zaburzenia mowy.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna


Prowadzenie: Mgr Beata Kurzeja
Wcześnie wykryte zmiany w sylwetce lub tendencje do nieprawidłowości można wyeliminować poprzez systematyczne ćwiczenia dostosowane do określonej wady, wieku i możliwości dziecka. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna spełnia właśnie te zadania.
Ćwiczenia korekcyjne kształtują nawyk prawidłowej postawy, eliminują wady zauważone, przeciwdziałają tendencjom do powstawania zmian strukturalnych w układzie kostnym i mięśniowym. W zajęciach uczestniczą wszystkie dzieci.
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących.

Psycholog dziecięcy


Prowadzenie: Mgr Anna Pawełczyk
Wszystkie dzieci w naszym przedszkolu objęte są specjalistyczną opieką psychologiczną. Pozwala to na precyzyjne rozpoznanie możliwości rozwojowych dziecka i podejmowanie możliwie wcześnie działań korygujących. Psycholog obserwuje dzieci, prowadzi konsultacje z nauczycielami, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych , prowadzi badania psychologiczne na życzenie rodziców bądź na wniosek nauczycieli diagnozuje sytuacje wychowawcze w celu wspierania rozwoju dziecka prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne organizuje warsztaty dla rodziców.

Terapia  Integracji Sensorycznej

Prowadzący – mgr Janusz Sordyl

Imprezki urodzinowe


W Przedszkolu Hajduczek istnieje możliwość zorganizowania imprezy urodzinowej dla dziecka Urodziny prowadzone są przez nasze Panie Przedszkolanki. Oferujemy:
– Ciekawy scenariusz zabawy
– Kolorowe czapeczki, trąbki dla dzieci
– Poczęstunek (tort, kolorowe kubeczki i talerzyki, tosty)
– Dekorację sali (kolorowe balony, serpentyny, ozdoby)
– W sezonie od wiosny do jesieni, przy sprzyjającej pogodzie, imprezy urodzinowe mogą być organizowane także na terenie placu zabaw.
Cena: 250 zł.

Posiłki


Nasz jadłospis opiera się na potrawach tradycyjnej kuchni polskiej. Posiłki przygotowywane są w wyposażonej w nowoczesny i profesjonalny sprzęt gastronomiczny kuchni Przedszkola. W naszym Przedszkolu dzieci otrzymują codziennie cztery posiłki:
8:30 śniadanie
10:30 drugie śniadanie
13:00 obiad
15:15 podwieczorek
Jadłospis układany jest przez dietetyka, który dba o to, aby potrawy podawane naszym przedszkolakom miały odpowiednią wartość energetyczną oraz posiadały wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego rozwoju. Uwzględniamy potrzeby żywieniowe dzieci alergicznych.
Nasz dietetyk – mgr Aleksandra Kurek – pracuje jako dietetyk kliniczny w katowickich placówkach medycznych, prowadząc indywidualne konsultacje dietetyczne dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z placówkami oświatowymi. Układa zdrowe i prawidłowo zbilansowane jadłospisy, prowadzi edukację żywieniową oraz dba o prawidłowy przebieg procesu odżywiania dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach żywieniowych.

Musical Babies


Dla niemowląt to zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim, przeznaczone dla dzieci od szóstego miesiąca życia.

Zajęcia dla niemowląt i dzieci bardzo małych mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia dla niemowląt prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą (i opiekunów w przypadku zajęć w grupach z opiekunami) przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, zabawy ruchowe. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć dla niemowląt, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć. Dla niemowląt najważniejszym aspektem jest nabycie prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, tak aby w przyszłej nauce języka angielskiego dziecko posiadało już odpowiedni wzorzec, który będzie dla niego nieodzowny w nabyciu jak najlepszej wymowy angielskiej.
Dla dzieci Musical Babies to zajęcia, podczas których:
poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności;
osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka, np. w przedszkolu;
nabywają prawidłowego wzorca wymowy angielskiej, co jest najważniejsze na tym etapie nauki języka obcego;
wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową;
nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania;
mają możliwość interakcji z innymi dziećmi w podobnym wieku.

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 537 470 358 do godz. 17:30
e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode