KADRA

Kadra Niepublicznego Przedszkola „Hajduczek” to ludzie, dzięki którym z uśmiechem na ustach zaczynamy każdy nowy dzień. To dzięki nim zajęcia te są atrakcyjne i sprawiają dzieciom wiele radości. TO LUDZIE Z PASJĄ, którzy codziennie wspierają nas w realizowaniu misji przedszkola przyjaznego dzieciom, to oni codziennie dbają i troszczą się o to, żeby Państwa dzieci, jak najlepiej zniosły rozłąkę z rodzicami, dbają o ich bezpieczeństwo, a także stwarzają warunki  do harmonijnego rozwoju.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:


mgr Jolanta Herich – Dyrektor HAJDUCZKA

Kwalifikacje zawodowe:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizacja: Pedagogika Wczesnoszkolna
– Uniwersytet Śląski, specjalizacja : informatyka
– KISS – Akademia Ekonomiczna, Specjalizacja – Zarządzanie placówką Oświatową

mgr ALINA  KOLBER – Dyrektor HAJDUCZKA

Kwalifikacje zawodowe:
– Uniwersytet Śląski w Katowicach, specjalizacja: Pedagogika Opiekuńczo –  Wychowawcza
– Uniwersytet Śląski, specjalizacja: logopedia
– KISS – Akademia Ekonomiczna,  Specjalizacja – Zarządzanie placówką Oświatową

WYCHOWAWCY:

Ewa Kistowska

Ukończyłam pedagogikę wczesnoszkolną na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Z dużym szacunkiem odnoszę się do wyobraźni ludzi dużych i małych. W pracy z dziećmi kieruję się słowami Korczaka ” Dobry wychowawca to taki, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, wówczas z dziećmi przeżyjemy wiele natchnionych chwil. ” Dusza artystyczna sprawia, że stawiam na wyobraźnię dziecka. Uważam, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.

Sandra Kawalec

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim. Aktualnie kontynuuję naukę na  tym samym kierunku na studiach magisterskich, również na UŚ.

Moją wielką pasją od wielu lat jest muzyka. Sama już od najmłodszych lat występowałam na wielu scenach, dlatego muzyka ma bardzo dużą wartość w moim życiu.

W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla mnie to, by budować w nich ciekawość świata oraz umożliwiać im odkrywanie nowych zjawisk. Radość i uśmiech dziecka jest dla mnie największą nagrodą.

Dominika Gdala – Skiba

Jestem pedagogiem specjalnym, socjoterapeutą oraz psychoterapeutą dzieci i młodzieży, prywatnie mamą cudownej Glorii. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Od wielu lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy kieruję się zasadą, że każdy dziecięcy lęk można oswoić.

PSYCHOLOG

Anna Pawełczyk

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Ślaskim o specjalizacji psychologia kliniczna dziecka. Ukończyłam również studia podyplomowe: Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży oraz Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Jestem w trakcie 4,5 letniego Akredytowanego Kursu Psychoterapii, umożliwiającego uzyskanie certyfikatu psychoterapeutycznego PTP.

Jako psycholog dziecięcy pracuję od wielu lat zarówno z dziećmi w wieku przedszkolnym  i szkolnym oraz z całymi rodzinami.

Jestem również instruktorem I, II i III stopnia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Inspiruję się i fascynuję korczakowskim szacunkiem dla dziecka jako osoby i dla trudu, jaki ono podejmuje nabywając nowych kompetencji rozwojowych. Bliskie mojemu sercu są również takie nurty jak Rodzicielstwo Bliskości, Rodzicielstwo przez Zabawę oraz spojrzenie na relacje rodzinne Jespera Juula.

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK:

Niepubliczny Żłobek  „Hajduczek 1”
Ul. Podmiejska 62
41-506 Chorzów, woj. śląskie

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Hajduczek 2”

ul. Prusa 7

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Hajduczek 3”

ul. Narutowicza 5

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode