Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów, tel. 537 470 358

do godz. 17:30,  e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode