CENNIK

 

W naszym przedszkolu miesięczne czesne uzależnione jest od liczby godzin, jakie dziecko spędza w placówce.

Czesne wynosi:

– do 5 godzin dziennie – 350 złotych
– powyżej 5 do 10 godzin dziennie – 450 złotych

Opłata miesięczna tytułem czesnego za drugie dziecko i kolejne jest pomniejszona o 25 % czesnego.

Całodzienne wyżywienie to cztery posiłki  – opłata miesięczna wynosi:

  • w przedszkolu przy ul. Prusa 7: 4 posiłki – 200 zł., 3 posiłki –  180 zł.
  • w przedszkolu przy ul. Narutowicza 5 – 4 posiłki – 220 zł., 3 posiłki 184 zł.

Istnieje możliwość wykupienia mniejszej liczby posiłków dziennie po ustaleniu tego z dyrekcją przedszkola.

CZESNE DLA DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYNOSI ZŁOTÓWKĘ I OBEJMUJE TEŻ WYŻYWIENIE.

Wpisowe przy zapisywaniu dziecka do przedszkola wynosi 300 zł, w następnych latach – 200 zł na rok. Wpisowe na drugie i kolejne dziecko jest pomniejszone o 50%.

W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przed godziną 17.30 naliczana jest dodatkowa opłata za opiekę poza godzinami pracy przedszkola w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Czesne obejmuje min.:
– edukację, opiekę i wychowanie dziecka
– zakup pomocy dydaktycznych i plastycznych
– niektóre wyjścia i wycieczki
– zajęcia dodatkowe
– ubezpieczenie

Płatności dokonujemy tylko przelewem na podane w umowie i na rachunku konto bankowe. Opłaty dokonujemy z góry.

KONTAKT:

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK

Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

ul. Prusa 7, 41-506 Chorzów

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

ul. Narutowicza 5, 41-503 Chorzów

tel. 534 809 835 do godz. 17:30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

Centrum Opieki i Rozwoju HAJDUCZEK
Ul. Podmiejska 62, 41-506 Chorzów tel. 537 065 684 do godz. 17:30

ul. Prusa 7, 41-506 Chorzów tel. 537 470 358 (przedszkole), 661 919 440 (żłobek) do godz. 17.30

ul. Narutowicza 5, 41-503 Chorzów tel. 537 431 053 do godz. 17.30

e-mail: centrum.hajduczek@gmail.com

design by tefode