Projekt: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat”.

Celem głównym projektu jest utworzenie do 31.07.2019r 30-tu miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Chorzów wskazanym w dokumencie:„Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023”str 66, tj w CHorzowie II,Chorzowie Starym, Centrum i Batory, zlokalizowanych w Gminie Chorzów w województwie śląskim. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu jest 30 rodziców(w tym 29 kobiet) i opiekunów prawnych dzieci do lat 3 zamieszkujących w obszarze rewitalizowanym Chorzowa z trudnościami w pogodzeniu życia zawodowego i osobistego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki wsparciu projektu 10 rodziców/opiekunów powróci na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a 20-tu kolejnych włączy się w aktywizację zawodową i poszukiwanie pracy w trakcie realizacji projektu.

Wartość projektu: 875 342,66 zł

Wkład UE: 744 041,26 zł

Gliwice, 07.09.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

Informuje, iż w wyniku przeprowadzenia  zapytań ofertowych drogą rozeznania rynku w projekcie

„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ

Usługi przeprowadzenia zajęć JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla dzieci w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

Złożyła:     Anna Ciba, ul. Kuźnicka 39a 40-783 Katowice

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ

Usługi przeprowadzenia zajęć dogoterapii dla dzieci w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

Złożyła: HSM KORKUS SONIA ul. Obrońców Westerplatte 130, 40-334 Katowice

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ

Usługi przeprowadzenia zajęć z RYTMIKI dla dzieci w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

Złożyła: Jolanta Czepy, ul. Niepodległości 57c/10 41-106 Siemianowice Śląskie

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ

Usługi opieki pielęgniarskiej dla dzieci w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

Złożyła: Anna Kolber, ul. Racławicka 35/7 41-506 Chorzów

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ

Usługi przeprowadzenia zajęć gimnastyczno-korekcyjnych z elementami fizjoterapii dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

Złożył: RDM Daniel Maliniecki, ul. Wojciechowskiego 1c/2  41-933 Bytom

 

 

 

Chorzów 27.08.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/FIZJO/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę przeprowadzenia zajęć gimnastyczno-korekcyjnych z elementami fizjoterapii dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 27.08.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/DOGO/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

  1. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę przeprowadzenia zajęć dogoterapii dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 27.08.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/RYTM /2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę przeprowadzenia zajęć z RYTMIKI dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 27.08.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/PIEL/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę opieki pielęgniarskiej dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 27.08.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/ANG/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę przeprowadzenia zajęć JĘZYKA ANGIELSKIEGO dla dzieci

w  Żłobku „Hajduczek” w Chorzowie

pobierz plik

Chorzów 1.08.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy sprzętu elektrycznego i komputerowego do  Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współ nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Promis Computers

Ruda Śląska,

  1. Wiosenna 19,

kod pocztowy 41-711.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy materiałów dydaktycznych, zabawek i drobnego wyposażenia sal dzieci w żłobku Hajduczek w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współ nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek

Ul. Przedwiośnie8/6

44-119 Gliwice

Chorzów 23.07.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/14/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawę materiałów pielęgnacyjnych i kosmetycznych dla dzieci w żłobku Hajduczek w Chorzowie

pobierz plik

                              Chorzów 23.07.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/13/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawa materiałów dydaktycznych, zabawek i drobnego wyposażenia sal dzieci w żłobku Hajduczek w Chorzowie

pobierz plik

 

               Chorzów 23.07.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/12/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawa sprzętu elektrycznego i komputerowego do  Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

pobierz plik

 

 

Chorzów, 12.07.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

 

Usługę kompleksową dostawy i montażu 4 drzwi wraz z ościeżnicą o klasie odporności ogniowej EI-30 do celów adaptacyjnych pomieszczeń do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie  „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy hydrantu i wykonanie próby wodnej dla celów przeciwpożarowych w Żłobku Hajduczek w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie

„Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

 

Usługa wykonania i  montażu urządzeń oddymiania dostosowując pomieszczenia Żłobka Hajduczek do wymogów ppoż

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

 

Kompleksowej usługi dostawy i montażu oświetlenia awaryjnego w Żłobku Hajduczek w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawę 250m2 paneli podłogowych wraz z pianką izolacyjną do pomieszczeń Żłobka Hajduczek w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Usługa pomiaru oświetlenia oraz skuteczności zerowania gniazdek pomieszczeniach Żłobka Hajduczek w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

Chorzów, 12.07.2018

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Podmiejska 62,

41-506 Chorzów,

NIP 6272727096

 

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Usługi budowlanej: usunięcia boazerii, położenia gładzi oraz pomalowania ścian do celów adaptacyjnych pomieszczeń do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

W wyniku przeprowadzenia  zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad  dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:

Aleksander Poziomnicki

AL&BUD

Ul. Topolowa 11

41-600 Świętochłowice

NIP 627-274-7756

 

 

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/5/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawę 250m2 paneli podłogowych wraz z pianką izolacyjną do pomieszczeń Żłobka Hajduczek w Chorzowie

 

 

Pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/6/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Usługę budowlaną: usunięcia boazerii, położenia gładzi oraz pomalowania ścian do celów
adaptacyjnych pomieszczeń do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/7/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Usługę kompleksowej dostawy i montażu 4 drzwi wraz z ościeżnicą o klasie odporności ogniowej EI-
30 do celów adaptacyjnych pomieszczeń do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

 

Pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/8/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Kompleksową usługę dostawy i montażu oświetlenia awaryjnego w Żłobku Hajduczek w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/9/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Usługę wykonania i montażu urządzeń oddymiania dostosowując pomieszczenia Żłobka Hajduczek do wymogów ppoż

 

pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/10/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Dostawę hydrantu i wykonanie próby wodnej dla celów przeciwpożarowych w Żłobku Hajduczek w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów 29.06.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/11/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

Ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

Usługę pomiaru oświetlenia oraz skuteczności zerowania gniazdek w pomieszczeniach Żłobka Hajduczek w Chorzowie

 

pobierz plik

Chorzów, 04.06.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO
ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów,
NIP 6272727096

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy 300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian użytkowych pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:
MJCREATIVE Jędrzej Zimoląg
Ul. Ciołkowskiego 10/5
41-800 Zabrze

Chorzów, 04.06.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO
ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów,
NIP 6272727096

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy 2500 kg gładzi szpachlowej do celów adaptacyjnych pomieszczeń do działalności Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.
Złożyła Firma:

MJCREATIVE Jędrzej Zimoląg
Ul. Ciołkowskiego 10/5
41-800 Zabrze

Chorzów, 04.06.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO
ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów,
NIP 6272727096

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:

Dostawy krzeseł i mebli oraz usługa wykonania mebli do pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania
8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.
Złożyła Firma:

Meble Na Wymiar Sławomir Kurpas
Ul. Chorzowska 16/8
41-709 Ruda Śląska
NIP 641-173-78-11

Chorzów, 04.06.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO
ul. Podmiejska 62,
41-506 Chorzów,
NIP 6272727096

INFORMUJE, IŻ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ NA REALIZACJĘ:
Kompleksowej usługi wykonania wentylacji wspomaganej mechanicznie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania żłobka dostosowując pomieszczenia do wymogów ppoż i sanepid w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego drogą rozeznania rynku w projekcie: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej dla mieszkańców obszarów rewitalizowanych Miasta Chorzowa poprzez zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet VIII. Poddziałania 8.1.1. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT.

Złożyła Firma:
PHU Ekspert Andrzej Kukulla
Ul. Żeromskiego 36
41-709 Bytom
NIP 627-158-96-92


Chorzów 25.05.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/1/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawę  300 litrów atestowanych farb do pomalowania ścian użytkowych pomieszczeń Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

pobierz plik

Chorzów 25.05.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/2/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

  1. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawę  2500 kg gładzi szpachlowej do celów adaptacyjnych pomieszczeń do działalności

Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

pobierz plik

Chorzów 25.05.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/4/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

  1. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawa krzeseł i mebli oraz usługa wykonania mebli do pomieszczeń

Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

pobierz plik

                Chorzów 25.05.2018

 

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/3/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

  1. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Kompleksową usługę wykonania wentylacji wspomaganej mechanicznie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania żłobka dostosowując  pomieszczenia do wymogów ppoż i sanepid

 

 

pobierz plik


 

               Chorzów 23.07.2018r.

Zapytanie ofertowe Nr H/RR/12/2018

w trybie rozeznania rynku

 

CENTRUM OPIEKI I ROZWOJU HAJDUCZEK SP ZOO

ul. Podmiejska 62,

41-506 Chorzów

zaprasza do złożenia propozycji cenowej na:

 

Dostawa sprzętu elektrycznego i komputerowego do  Żłobka „Hajduczek” w Chorzowie

zamówienie sprzet